Företag

Förbättra din personals hälsa!

Jag arbetar som friskvårdscoach på arbetsplatser. Vad betyder det i praktiken?

Jag kommer ut till Er för att ha Massage för personalen på plats. 

Träning/Rörelsepass för personalen på arbetsplatsen.

Lära ut hur personalen själv kan behandla sig med Triggerboll, för att släppa på spänningar.

Föreläsning på ett lättförståeligt sätt om hur Kost, Träning och Stress påverkar dig positivt eller negativt i din vardag.

Ni kan också välja att komma till min Studio i Målsryd för att nyttja Träning eller Massage.

I dag är arbete framför datorer en bidragande orsak till värk i nacke och axlar. Många människor orkar inte vara produktiva en hel arbetsdag. Låt mig få hjälpa din personal här. 

Vissa anställda har dålig kondition som medför en sämre syreupptagningsförmåga, som visar sig i trötthet på jobbet. Då kan ett individuellt träningsprogram vara ett alternativ för dessa människor.

Ohälsan kostar bolagen stora pengar varje år i form av vikarier, övertid, behovsanställda. 

Jag ser det som en utmaning att få vara med och utforma ert företags hälsostrategi så ni blir ett effektivare företag med friskare medarbetare.

Ta kontakt med mig för en dialog!