Företag

Förbättra din personals hälsa!

Jag arbetar som friskvårdscoach på arbetsplatser. Vad betyder det i praktiken?

En del företag vill att jag kommer ut till dem för att ha massage på arbetsplatsen. I dag är arbete framför datorer en bidragande orsak till värk i nacke och axlar. Många människor orkar inte vara produktiva en hel arbetsdag. Antagligen har företaget produktiv personal på förmiddagen.På eftermiddagen börjar värken smyga sig på och personalen blir nu mindre produktiv.

Lek med tanken att en person tappar 15min./dag pgr.av detta. Det blir 5timmar i månaden. Har du tex.10st.anställda där alla tappar 15 minuter/dag har nu företaget tappat 50tim./månad! Går det att göra något åt värk?Klart det gör! Vissa anställda har dålig kondition som medför en sämre syreupptagningsförmåga, som visar sig i trötthet på jobbet. Då kan ett individuellt träningsprogram vara ett alternativ för dessa människor.

Ohälsan kostar bolagen stora pengar varje år i form av vikarier, övertid, behovsanställda. Det här vet företagen om då dessa siffror redovisas. Men att personalen är mindre produktiv när de går omkring med smärta i kroppen kanske ni inte lagt lika stor vikt vid.

Jag ser det som en utmaning att få vara med och utforma ert företags hälsostrategi så ni blir ett effektivare företag.

Ta kontakt med mig för en dialog!
d4a5762c4c-_41v0539-kopiera
IMG_5952